Integritetspolicy

Webbplatsens adress är: https://miljobilcentrum.se.
Sidan drivs och ägs av MiljöBilCentrum AB, Org.nr: 559002-4252, info@miljobilcentrum.se.

VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARFÖR?

När ni fyller i ett kontaktformulär ger ni oss tillgång till denna information så att vi kan besvara er förfrågan och hjälpa er vidare. 

ANVÄNDER SIDAN COOKIES?

En cookie är en liten textfil som sidan skapar och sparar i er dator. Endast vi kan få tillgång till denna filen. Ni kan ställa in er webbläsare så att den avvisar cookies eller visar när de skickas (i inställningarna till er webbläsare finns vägledning om hur ni gör). Om ni avvisar cookies kan resultatet bli att ni inte kan använda vissa delar av sajten och att ni inte erhåller personlig information.

Sidan använder cookies för följande syften:

  • Nödvändiga cookies – dessa cookies är obligatoriska för att kunna använda funktioner på webbsidan. Dessa cookies sparar ingen personlig information.
  • Funktionsrelaterade cookies – dessa cookies medger att vi kan erbjuda funktioner på webbsidan.
  • Analyscookies – dessa cookies används för att spåra användning och prestanda av webbsidan och dess tjänster.

Ni kan ta bort sparade cookies genom din webbläsares inställningar. Alternativt kan ni kontrollera tredjepartscookies genom optout.aboutads.info eller youronlinechoices.com. För mer information om cookies, besök allaboutcookies.org.

MARKNADSFÖR VI TJÄNSTER TILL BARN?

Vi samlar inte aktivt in data från barn eller minderåriga. Vi marknadsför inte tjänster till barn och minderåriga.

HUR ANALYSERAR VI TRAFIKEN TILL HEMSIDAN?

Webbsidan använder Google Analytics för att mäta trafiken på webbplatsen. Google har sin egen integritetspolicy (länk). Om ni inte längre vill bli spårad av Google Analytics, besök deras opt-out sida.

HUR LÄNGE SPARAR VI ER INFORMATION?

Epostar ni oss i ett ärende behåller vi denna information så länge det krävs för att fullgöra vårt avtalade ansvar och ge er erforderlig support efter köpet.

VILKA RÄTTIGHETER HAR NI ÖVER ER INFORMATION?

Ni kan begära ett utdrag med de uppgifter webbsidan har sparat om er. Ni kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har sparat om er, t.ex i konversationer via email och chatt. Detta omfattar inte uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa och legala skäl, eller av säkerhetsändamål.

HUR HANTERAR VI PERSONLIG INFORMATION?

Vi delar inte med oss av personuppgifter till andra parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att er data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Vi vare sig säljer, byter, eller överför er personliga information till några utomstående. Detta inbegriper inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbsida, bedriva vår verksamhet eller ge service till er, så länge dessa parter är överens om att hålla denna information konfidentiell, i enligt med ingångna avtal och innehållet i denna policy. Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om ni har godkänt vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering. 

HUR HANTERAR VI DATASÄKERHETEN?

Vi strävar alltid efter att behandla er information inom EU. Informationen kan dock i vissa situationer komma att överföras till och behandlas i land utanför EU av annan leverantör eller underleverantör. Då vi är fast beslutna att alltid skydda er information, kommer vi att vidta alla rimliga legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att er information hanteras säkert och med en skyddsnivå jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU.

Vi vidtar alla relevanta åtgärder för att skydda er information. Alla identifierbara personuppgifter omfattas av åtkomstbegränsningar för att motverka obehörig åtkomst, förändring eller missbruk. Trafiken mellan er och webbsidan är krypterad med SSL (https). Endast de med speciell auktorisation till de systemen kan få tillgång till dessa.

Vi följer generella normer vad gäller datasäkerhet och att skydda informationen som ni delar med oss. Detta gäller både i överföring, hantering och lagring. Ni bör vara medveten om att ingen överföring av information på internet är 100% säker. Vi eftersträvar att använda accepterade affärsmässiga metoder för att skydda er personliga information, men vi kan aldrig garantera full säkerhet. 

ERA RÄTTIGHETER TILL TILLGÅNG, RÄTTELSE OCH RADERING:

  • Ni kan begära utdrag av de uppgifter ni skulle vilja veta och verifiera den information vi har om er.
  • Ni har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om er själv.
  • Ni har rätt att begära radering av er information för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

Det kan dock finnas legala skyldigheter för oss som hindrar oss från att omedelbart radera delar av er information. Dessa skyldigheter härrör från bokförings-, skatte-, bank- penningtvätts- eller konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar då den information, som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas för andra syften än att uppfylla våra legala skyldigheter.

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Har ni några frågor angående dataskyddet och hur vi hanterar er säkerhet och era rättigheter, kontakta oss på info@miljobilcentrum.se.

Har vi inte gjort tillräckligt, vänligen kontakta
Datainspektionen, tel 08-657 61 00, eller via email datainspektionen@datainspektionen.se.